دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/06/2010 Kisielów [pl] Kisielów تلفظ 0 رأی
06/06/2010 Skoczów [pl] Skoczów تلفظ 0 رأی
06/06/2010 Maluch [pl] Maluch تلفظ 0 رأی
06/06/2010 Ireneusz Jeleń [pl] Ireneusz Jeleń تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/06/2010 Wałach [pl] Wałach تلفظ 0 رأی