کاربر:

Saena

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Saena شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/12/2010 făurar [ro] făurar تلفظ 0 رأی
02/12/2010 făuritor [ro] făuritor تلفظ 0 رأی
02/12/2010 arteziană [ro] arteziană تلفظ 0 رأی
02/12/2010 atârnat [ro] atârnat تلفظ 0 رأی
02/12/2010 atârnare [ro] atârnare تلفظ 0 رأی
02/12/2010 șalău [ro] șalău تلفظ 0 رأی
02/12/2010 uimitor [ro] uimitor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/12/2010 Transfăgărăşan [ro] Transfăgărăşan تلفظ 0 رأی
02/12/2010 relua [ro] relua تلفظ 0 رأی
02/12/2010 mânz [ro] mânz تلفظ 0 رأی
02/12/2010 sâmbătă [ro] sâmbătă تلفظ 0 رأی
02/12/2010 umăr [ro] umăr تلفظ 0 رأی
02/12/2010 ulterior [ro] ulterior تلفظ 0 رأی
02/12/2010 scapular [ro] scapular تلفظ 0 رأی
02/12/2010 claviculă [ro] claviculă تلفظ 0 رأی
02/12/2010 clătită [ro] clătită تلفظ 0 رأی
02/12/2010 cincinal [ro] cincinal تلفظ 0 رأی
02/12/2010 încurcătură [ro] încurcătură تلفظ 0 رأی
02/12/2010 încurca [ro] încurca تلفظ 0 رأی
02/12/2010 încurcat [ro] încurcat تلفظ 0 رأی
02/12/2010 întrunit [ro] întrunit تلفظ 0 رأی
02/12/2010 întrunire [ro] întrunire تلفظ 0 رأی
02/12/2010 întruni [ro] întruni تلفظ 0 رأی
02/12/2010 puternică [ro] puternică تلفظ 0 رأی
02/12/2010 văzduh [ro] văzduh تلفظ 0 رأی
02/12/2010 neînceput [ro] neînceput تلفظ 0 رأی
02/12/2010 intact [ro] intact تلفظ 0 رأی
02/12/2010 neatins [ro] neatins تلفظ 0 رأی
02/12/2010 glumeț [ro] glumeț تلفظ 0 رأی
02/12/2010 virgin [ro] virgin تلفظ 0 رأی