کاربر:

Saena

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Saena شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/12/2010 metalurgic [ro] metalurgic تلفظ 0 رأی
04/12/2010 senzațional [ro] senzațional تلفظ 0 رأی
04/12/2010 instructiv [ro] instructiv تلفظ 0 رأی
04/12/2010 neplăcut [ro] neplăcut تلفظ 0 رأی
04/12/2010 susceptibil [ro] susceptibil تلفظ 0 رأی
04/12/2010 știrb [ro] știrb تلفظ 0 رأی
04/12/2010 rasism [ro] rasism تلفظ 0 رأی
04/12/2010 metalurgist [ro] metalurgist تلفظ 0 رأی
04/12/2010 motivat [ro] motivat تلفظ 0 رأی
04/12/2010 rasist [ro] rasist تلفظ 0 رأی
04/12/2010 gamă [ro] gamă تلفظ 0 رأی
04/12/2010 rasial [ro] rasial تلفظ 0 رأی
04/12/2010 supărător [ro] supărător تلفظ 0 رأی
04/12/2010 penibilitate [ro] penibilitate تلفظ 0 رأی
04/12/2010 dezagreabil [ro] dezagreabil تلفظ 0 رأی
04/12/2010 metalurgie [ro] metalurgie تلفظ 0 رأی
02/12/2010 începător [ro] începător تلفظ 0 رأی
02/12/2010 dulcicol [ro] dulcicol تلفظ 0 رأی
02/12/2010 reluat [ro] reluat تلفظ 0 رأی
02/12/2010 kinestezie [ro] kinestezie تلفظ 0 رأی
02/12/2010 mosc [ro] mosc تلفظ 0 رأی
02/12/2010 infix [ro] infix تلفظ 0 رأی
02/12/2010 afix [ro] afix تلفظ 0 رأی
02/12/2010 nerod [ro] nerod تلفظ 0 رأی
02/12/2010 încep [ro] încep تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/12/2010 bănci [ro] bănci تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/12/2010 nedumerire [ro] nedumerire تلفظ 0 رأی
02/12/2010 național [ro] național تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/12/2010 comuniune [ro] comuniune تلفظ 0 رأی
02/12/2010 scornitor [ro] scornitor تلفظ 0 رأی