کاربر:

Saena

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Saena شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/02/2011 Burgund Mare [ro] Burgund Mare تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Rochii de mireasă [ro] Rochii de mireasă تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Grigore Constantin Moisil [ro] Grigore Constantin Moisil تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Costel Pantilimon [ro] Costel Pantilimon تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Cristian Daminuţă [ro] Cristian Daminuţă تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Bogdan Criciotoiu [ro] Bogdan Criciotoiu تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Diavolul [ro] Diavolul تلفظ 0 رأی
17/02/2011 românesc [ro] românesc تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2011 Vulcăneşti [ro] Vulcăneşti تلفظ 0 رأی
17/02/2011 fugări [ro] fugări تلفظ 0 رأی
17/02/2011 animozitate [ro] animozitate تلفظ 0 رأی
17/02/2011 aligator [ro] aligator تلفظ 0 رأی
17/02/2011 antebraţ [ro] antebraţ تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Andrei Ujică [ro] Andrei Ujică تلفظ 0 رأی
17/02/2011 augur [ro] augur تلفظ 0 رأی
17/02/2011 proveniență [ro] proveniență تلفظ 0 رأی
17/02/2011 matcă [ro] matcă تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Fetească Neagră [ro] Fetească Neagră تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Fetească Albă [ro] Fetească Albă تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Fetească Regală [ro] Fetească Regală تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Băbească Neagră [ro] Băbească Neagră تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Tămâioasă Românească [ro] Tămâioasă Românească تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Iulian Apostol [ro] Iulian Apostol تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Răzvan Raţ [ro] Răzvan Raţ تلفظ 0 رأی
17/02/2011 educatoare [ro] educatoare تلفظ 0 رأی
17/02/2011 orașul [ro] orașul تلفظ 0 رأی
17/02/2011 rusoaică [ro] rusoaică تلفظ 0 رأی
17/02/2011 franţuzoaică [ro] franţuzoaică تلفظ 0 رأی
17/02/2011 Berceni [ro] Berceni تلفظ 0 رأی
17/02/2011 bulgăroaică [ro] bulgăroaică تلفظ 0 رأی