کاربر:

Saena

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Saena شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
31/10/2016 Panodil [da] Panodil تلفظ توسط ahjessen
31/01/2014 Taiwan [da] Taiwan تلفظ توسط kriskv
31/01/2014 Mongoliet [da] Mongoliet تلفظ توسط kriskv
30/01/2014 impromptu [da] impromptu تلفظ توسط Schalburg
07/01/2014 mange gange [da] mange gange تلفظ توسط hsaietz
02/07/2013 grædt [da] grædt تلفظ توسط Tankerman
02/07/2013 gidet [da] gidet تلفظ توسط Tankerman
19/06/2013 Indre [da] Indre تلفظ توسط Tankerman
16/06/2013 lagt [da] lagt تلفظ توسط Bakufreak
27/03/2013 faktor [da] faktor تلفظ توسط Tankerman
17/10/2012 tilgive [da] tilgive تلفظ توسط Azunai
16/10/2012 ærgrelse [da] ærgrelse تلفظ توسط Azunai
16/10/2012 indadvendt [da] indadvendt تلفظ توسط Azunai
16/10/2012 mindreværdskompleks [da] mindreværdskompleks تلفظ توسط Azunai
15/10/2012 Katrine Marie Guldager [da] Katrine Marie Guldager تلفظ توسط Azunai
22/06/2012 Svinalängorna [sv] Svinalängorna تلفظ توسط Coedwig
18/06/2012 skildring [da] skildring تلفظ توسط spreus
18/06/2012 foruden [da] foruden تلفظ توسط spreus
08/05/2012 regning [da] regning تلفظ توسط Troelsk
08/05/2012 betydning [da] betydning تلفظ توسط bjoarn
08/05/2012 indretning [da] indretning تلفظ توسط bjoarn
08/05/2012 skaffe [da] skaffe تلفظ توسط bjoarn
16/04/2012 tryksværte [da] tryksværte تلفظ توسط aryslinge
16/04/2012 brus [da] brus تلفظ توسط MajaLange
07/03/2012 skuffet [da] skuffet تلفظ توسط deurs
29/12/2011 cârtiță [ro] cârtiță تلفظ توسط phoebegreen
14/10/2011 tilbringe [da] tilbringe تلفظ توسط olfine
29/09/2011 niveau [da] niveau تلفظ توسط olfine
05/08/2011 gods [da] gods تلفظ توسط olfine
24/06/2011 gennemsigtig [da] gennemsigtig تلفظ توسط olfine