دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/08/2010 ярдәм [tt] ярдәм تلفظ -1 رأی
31/08/2010 ялгыз [tt] ялгыз تلفظ -1 رأی
31/08/2010 возглашение [ru] возглашение تلفظ 0 رأی
31/08/2010 славянофильский [ru] славянофильский تلفظ 0 رأی
31/08/2010 воздухоопорный [ru] воздухоопорный تلفظ 0 رأی