دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
05/06/2014 Favaro Veneto [it] Favaro Veneto تلفظ توسط betpao
05/06/2014 aeroporto di Tessera [it] aeroporto di Tessera تلفظ توسط Lilianuccia
29/08/2013 accrocco [it] accrocco تلفظ توسط Lilianuccia
19/06/2013 giojoso [it] giojoso تلفظ توسط Ciapino
22/05/2013 Cinzia Bailo [it] Cinzia Bailo تلفظ توسط betpao
19/05/2013 rato [it] rato تلفظ توسط betpao
17/05/2013 incordatura [it] incordatura تلفظ توسط Clars
06/05/2013 alveolatura [it] alveolatura تلفظ توسط silviaparisini
06/05/2013 pasta acida [it] pasta acida تلفظ توسط silviaparisini
06/05/2013 lievito madre [it] lievito madre تلفظ توسط silviaparisini
06/05/2013 confisca [it] confisca تلفظ توسط silviaparisini
04/05/2013 provino (verbo provare) [it] provino (verbo provare) تلفظ توسط Giank12345678
27/04/2013 Offida [it] Offida تلفظ توسط Giank12345678
31/12/2012 capìta [it] capìta تلفظ توسط Laloha
31/12/2012 accomodàti [it] accomodàti تلفظ توسط Laloha
18/12/2012 Cheektowaga [en] Cheektowaga تلفظ توسط glebans
22/09/2012 paleoastronomia [it] paleoastronomia تلفظ توسط Giank12345678
26/01/2012 cremor tartaro [it] cremor tartaro تلفظ توسط champions
26/01/2012 cremore [it] cremore تلفظ توسط champions
10/01/2012 sartie [it] sartie تلفظ توسط nipo
08/01/2012 volta a botte [it] volta a botte تلفظ توسط silviaparisini
08/01/2012 Fortezza della Brunella [it] Fortezza della Brunella تلفظ توسط nipo
20/12/2011 spicinio [it] spicinio تلفظ توسط nipo
20/12/2011 Uberrimo [it] Uberrimo تلفظ توسط nipo
20/12/2011 ubere [it] ubere تلفظ توسط nipo
20/12/2011 ragano [it] ragano تلفظ توسط nipo
20/12/2011 retore [it] retore تلفظ توسط ALaNTuSeK
20/12/2011 potamotoco [it] potamotoco تلفظ توسط nipo
20/12/2011 framea [it] framea تلفظ توسط nipo
20/12/2011 diegesi [it] diegesi تلفظ توسط psoriasi