دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/05/2011 queixo [pt] queixo تلفظ 0 رأی
08/05/2011 coração [pt] coração تلفظ 0 رأی
08/05/2011 gosto [pt] gosto تلفظ 0 رأی
08/05/2011 spessartine [en] spessartine تلفظ 0 رأی
08/05/2011 Ian Buruma [en] Ian Buruma تلفظ 0 رأی
08/05/2011 Alvin Plantinga [en] Alvin Plantinga تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ