دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
18/01/2011 fiction [fr] fiction تلفظ 0 رأی
17/01/2011 intergenerational [en] intergenerational تلفظ توسط Beauregard
17/01/2011 Système d'échange local [fr] Système d'échange local تلفظ 0 رأی
17/01/2011 fictif [fr] fictif تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ