دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
22/11/2014 Chivenor [en] Chivenor تلفظ 0 رأی
25/08/2010 protestor [en] protestor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/08/2010 protester [en] protester تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 methotrexate [en] methotrexate تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 neutropoietin [en] neutropoietin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 complementarity [en] complementarity تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 serotherapy [en] serotherapy تلفظ 0 رأی
19/05/2010 twelfths [en] twelfths تلفظ توسط kjohn101
19/05/2010 semiconductor [en] semiconductor تلفظ توسط TopQuark