دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2012 כָּהָה [he] כָּהָה تلفظ 0 رأی
24/04/2012 פָּטַר [he] פָּטַר تلفظ 0 رأی
24/04/2012 קָהָה [he] קָהָה تلفظ 0 رأی
22/04/2012 עניינים [he] עניינים تلفظ 0 رأی
22/04/2012 chumash [he] chumash تلفظ 0 رأی
22/04/2012 לַהֲגוֹת [he] לַהֲגוֹת تلفظ 0 رأی
22/04/2012 בִּטּוּי [he] בִּטּוּי تلفظ 0 رأی
22/04/2012 דּוֹבֵרֵת אַנְגְּלִית [he] דּוֹבֵרֵת אַנְגְּלִית تلفظ 0 رأی
22/04/2012 אַתְּ מֵבִינָה ¿ [he] אַתְּ מֵבִינָה ¿ تلفظ 0 رأی
22/04/2012 אַתָּה מֵבִין ¿ [he] אַתָּה מֵבִין ¿ تلفظ 0 رأی
22/04/2012 שַקְרָן  [he] שַקְרָן  تلفظ 0 رأی