دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/05/2012 במעמקים [he] במעמקים تلفظ 0 رأی
21/05/2012 בן-יהודה [he] בן-יהודה تلفظ 0 رأی
21/05/2012 רבין [he] רבין تلفظ 0 رأی
21/05/2012 בן-גוריון [he] בן-גוריון تلفظ 0 رأی
21/05/2012 קיסריה [he] קיסריה تلفظ 0 رأی
21/05/2012 שומרון [he] שומרון تلفظ 0 رأی
21/05/2012 בגין [he] בגין تلفظ 0 رأی
21/05/2012 זיתים [he] זיתים تلفظ 0 رأی
21/05/2012 צידון [he] צידון تلفظ 0 رأی
21/05/2012 דמשק [he] דמשק تلفظ 0 رأی
21/05/2012 אשכנז [he] אשכנז تلفظ 0 رأی
21/05/2012 הרצל [he] הרצל تلفظ 0 رأی
21/05/2012 מאהלר [he] מאהלר تلفظ 0 رأی
21/05/2012 פאנץ' [he] פאנץ' تلفظ 0 رأی
21/05/2012 קפקא [he] קפקא تلفظ 0 رأی
21/05/2012 סראייבו [he] סראייבו تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/05/2012 ברנשטיין [he] ברנשטיין تلفظ 0 رأی
21/05/2012 לוי-שטראוס [he] לוי-שטראוס تلفظ 0 رأی
21/05/2012 בִּלְעָם [he] בִּלְעָם تلفظ 0 رأی
21/05/2012 וקסמן [he] וקסמן تلفظ 0 رأی
21/05/2012 תַמלִיל [he] תַמלִיל تلفظ 0 رأی
21/05/2012 דרייפוס [he] דרייפוס تلفظ 0 رأی
21/05/2012 רוזה לוקסמבורג [he] רוזה לוקסמבורג تلفظ 0 رأی
21/05/2012 פוליצר [he] פוליצר تلفظ 0 رأی
21/05/2012 עם עובד [he] עם עובד تلفظ 0 رأی
21/05/2012 am oved [he] am oved تلفظ 0 رأی
21/05/2012 עתונות [he] עתונות تلفظ 0 رأی
21/05/2012 מנדלסון [he] מנדלסון تلفظ 0 رأی
21/05/2012 קִינָה [he] קִינָה تلفظ 0 رأی
21/05/2012 בַּלָדָה [he] בַּלָדָה تلفظ 0 رأی