کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/04/2017 elle aura eu [fr] elle aura eu تلفظ 0 رأی
23/04/2017 elle aurait [fr] elle aurait تلفظ 0 رأی
23/04/2017 elle aurait eu [fr] elle aurait eu تلفظ 0 رأی
23/04/2017 elle avait eu [fr] elle avait eu تلفظ 0 رأی
23/04/2017 elles auraient [fr] elles auraient تلفظ 0 رأی
23/04/2017 elles auraient eu [fr] elles auraient eu تلفظ 0 رأی
23/04/2017 elles auront [fr] elles auront تلفظ 0 رأی
23/04/2017 elles auront eu [fr] elles auront eu تلفظ 0 رأی
23/04/2017 elles avaient [fr] elles avaient تلفظ 0 رأی
23/04/2017 elles avaient eu [fr] elles avaient eu تلفظ 0 رأی
23/04/2017 elles ont eu [fr] elles ont eu تلفظ 0 رأی
23/04/2017 désert - dessert [fr] désert - dessert تلفظ 0 رأی
23/04/2017 je trouverais [fr] je trouverais تلفظ 0 رأی
23/04/2017 je trouverai [fr] je trouverai تلفظ 0 رأی
23/04/2017 je trouvais [fr] je trouvais تلفظ 0 رأی
23/04/2017 vous aviez trouvé [fr] vous aviez trouvé تلفظ 0 رأی
23/04/2017 vous auriez trouvé [fr] vous auriez trouvé تلفظ 0 رأی
23/04/2017 tu trouveras [fr] tu trouveras تلفظ 0 رأی
23/04/2017 tu trouverais [fr] tu trouverais تلفظ 0 رأی
23/04/2017 tu trouvais [fr] tu trouvais تلفظ 0 رأی
23/04/2017 tu avais trouvé [fr] tu avais trouvé تلفظ 0 رأی
23/04/2017 tu auras trouvé [fr] tu auras trouvé تلفظ 0 رأی
23/04/2017 tu aurais trouvé [fr] tu aurais trouvé تلفظ 0 رأی
23/04/2017 nous trouvions [fr] nous trouvions تلفظ 0 رأی
23/04/2017 nous trouverions [fr] nous trouverions تلفظ 0 رأی
23/04/2017 nous avions trouvé [fr] nous avions trouvé تلفظ 0 رأی
23/04/2017 j'avais trouvé [fr] j'avais trouvé تلفظ 0 رأی
23/04/2017 j'aurais trouvé [fr] j'aurais trouvé تلفظ 0 رأی
23/04/2017 j'aurai trouvé [fr] j'aurai trouvé تلفظ 0 رأی
23/04/2017 ils trouveront [fr] ils trouveront تلفظ 0 رأی