دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/12/2011 Gabriella Cilmi [en] Gabriella Cilmi تلفظ 0 رأی
04/12/2011 tapentadol [en] tapentadol تلفظ 0 رأی
04/12/2011 chalcography [en] chalcography تلفظ 0 رأی
22/09/2011 hypersensitivity [en] hypersensitivity تلفظ 0 رأی
31/03/2011 prevaricate [en] prevaricate تلفظ 0 رأی
31/03/2011 pulchritudinous [en] pulchritudinous تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
31/03/2011 Florentine [en] Florentine تلفظ -1 رأی
31/03/2011 metallurgy [en] metallurgy تلفظ 0 رأی
27/03/2011 turbine [en] turbine تلفظ 4 رأی
27/03/2011 Ricky Sbragia [en] Ricky Sbragia تلفظ 0 رأی
27/03/2011 Kilduff [en] Kilduff تلفظ 0 رأی
21/03/2011 Carrauntoohil [en] Carrauntoohil تلفظ 0 رأی
21/03/2011 ecliptic [en] ecliptic تلفظ 0 رأی
21/03/2011 relocation [en] relocation تلفظ 0 رأی
28/10/2010 ethyne [en] ethyne تلفظ 0 رأی
28/10/2010 granulometric [en] granulometric تلفظ 0 رأی
16/10/2010 Youghal [en] Youghal تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/10/2010 connemara [en] connemara تلفظ 0 رأی
13/10/2010 longhaul [en] longhaul تلفظ 0 رأی
13/10/2010 Pantene [en] Pantene تلفظ 1 رأی
06/10/2010 conspicuity [en] conspicuity تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2010 Cork [en] Cork تلفظ 1 رأی
06/10/2010 different [en] different تلفظ 2 رأی
06/10/2010 signing [en] signing تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/10/2010 anthropology [en] anthropology تلفظ 0 رأی