دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/06/2012 mysterii [la] mysterii تلفظ 0 رأی
24/06/2012 yökerho [fi] yökerho تلفظ 0 رأی
24/06/2012 etenkin [fi] etenkin تلفظ 0 رأی
24/06/2012 ujostella [fi] ujostella تلفظ 0 رأی
24/06/2012 ταύτῃ [grc] ταύτῃ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/06/2012 kohotahti [fi] kohotahti تلفظ 0 رأی
21/06/2012 arma virumque cano [la] arma virumque cano تلفظ 0 رأی
21/06/2012 quas [la] quas تلفظ 0 رأی
21/06/2012 absoluuttinen sävelkorva [fi] absoluuttinen sävelkorva تلفظ 0 رأی
21/06/2012 sivusävel [fi] sivusävel تلفظ 0 رأی
21/06/2012 ἄνθεμον [grc] ἄνθεμον تلفظ 0 رأی
21/06/2012 ὑγρός [grc] ὑγρός تلفظ 0 رأی
21/06/2012 nauris [fi] nauris تلفظ 0 رأی
21/06/2012 vastapäinen [fi] vastapäinen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ