دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن
24/02/2014 Bonne nuit [fr] bonne nuit تلفظ