کاربر:

Olivares

مشترک تلفظ‌های Olivares شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/07/2008 Borja [ca] Borja تلفظ 0 رأی
30/07/2008 samaler [ca] samaler تلفظ 0 رأی
30/07/2008 vas [ca] vas تلفظ 0 رأی