کاربر:

Olivares

مشترک تلفظ‌های Olivares شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه رأی‌ها
30/07/2008
Borja تلفظ
Borja [ca] 0 رأی
30/07/2008
samaler تلفظ
samaler [ca] 0 رأی
30/07/2008
vas تلفظ
vas [ca] 0 رأی