دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/09/2011 Гро-Морн [ru] Гро-Морн تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гуавьяре [ru] Гуавьяре تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гуанчжоу [ru] Гуанчжоу تلفظ -1 رأی
28/09/2011 Гуаякиль [ru] Гуаякиль تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Губкин [ru] Губкин تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гуджарат [ru] Гуджарат تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гуджранвала [ru] Гуджранвала تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гуйчжоу [ru] Гуйчжоу تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гуйян [ru] Гуйян تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гулистан [ru] Гулистан تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гумистинский заповедник [ru] Гумистинский заповедник تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гуниб [ru] Гуниб تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гунт [ru] Гунт تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гунунг-Лёсер [ru] Гунунг-Лёсер تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гури [ru] Гури تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гурон [ru] Гурон تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гусиноозёрск [ru] Гусиноозёрск تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/09/2011 Гусиноозёрская котловина [ru] Гусиноозёрская котловина تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гыданский полуостров [ru] Гыданский полуостров تلفظ 0 رأی
28/09/2011 сулиться [ru] сулиться تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гюмри [ru] Гюмри تلفظ 0 رأی
28/09/2011 Гянджа [ru] Гянджа تلفظ 0 رأی
28/09/2011 сулёный [ru] сулёный تلفظ 0 رأی
28/09/2011 сулейка [ru] сулейка تلفظ 0 رأی
28/09/2011 сулемовый [ru] сулемовый تلفظ 0 رأی
28/09/2011 сулея [ru] сулея تلفظ 0 رأی
28/09/2011 сулица [ru] сулица تلفظ 0 رأی
28/09/2011 сулой [ru] сулой تلفظ 0 رأی
28/09/2011 султанка [ru] султанка تلفظ 0 رأی
28/09/2011 султански [ru] султански تلفظ 0 رأی