دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/06/2011 caramel [en] caramel تلفظ 1 رأی
11/06/2011 iron [en] iron تلفظ 0 رأی
11/06/2011 theater [en] theater تلفظ 1 رأی
11/06/2011 route [en] route تلفظ -1 رأی
11/06/2011 roof [en] roof تلفظ 1 رأی
10/06/2011 Portsmouth [en] Portsmouth تلفظ 2 رأی
09/06/2011 lovely [en] lovely تلفظ 0 رأی
09/06/2011 grief [en] grief تلفظ 0 رأی