دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/08/2011 chœur a cappella [fr] chœur a cappella تلفظ 0 رأی
12/08/2011 Libellud [fr] Libellud تلفظ 0 رأی
12/08/2011 communauté musulmane [fr] communauté musulmane تلفظ 0 رأی
12/08/2011 wanmi [fr] wanmi تلفظ 0 رأی
12/08/2011 owanki [fr] owanki تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/08/2011 Athos [fr] Athos تلفظ -1 رأی
12/08/2011 Aramis [fr] Aramis تلفظ -1 رأی
12/08/2011 Porthos [fr] Porthos تلفظ -1 رأی
12/08/2011 Malzieu [fr] Malzieu تلفظ 0 رأی
12/08/2011 de Meuron [fr] de Meuron تلفظ 0 رأی
12/08/2011 deleuze [fr] deleuze تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/08/2011 deviendras [fr] deviendras تلفظ 0 رأی
12/08/2011 Cardinal Richelieu [fr] Cardinal Richelieu تلفظ 0 رأی
12/08/2011 v'la l'bon vent [fr] v'la l'bon vent تلفظ 0 رأی
12/08/2011 "Étienne de La Boétie" [fr] "Étienne de La Boétie" تلفظ 0 رأی
12/08/2011 Madame de Chevreuse [fr] Madame de Chevreuse تلفظ 0 رأی
12/08/2011 Madame Bonacieux [fr] Madame Bonacieux تلفظ 0 رأی