دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/11/2009 indlovu [zu] indlovu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 indaba [zu] indaba تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 Wena unjani [zu] Wena unjani تلفظ 0 رأی
25/11/2009 Ngiyakuthanda [zu] Ngiyakuthanda تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 ililungelo [zu] ililungelo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 ililayisense lokushayela [zu] ililayisense lokushayela تلفظ 0 رأی
25/11/2009 Ngubuntu [zu] Ngubuntu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 Umantu [zu] Umantu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 Ngabantu [zu] Ngabantu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 ngiyabonga [zu] ngiyabonga تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/11/2009 sawubona [zu] sawubona تلفظ 3 رأی