دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/11/2010 замедлен [ru] замедлен تلفظ 0 رأی
22/11/2010 оборван [ru] оборван تلفظ 0 رأی
22/11/2010 угрюм [ru] угрюм تلفظ -1 رأی
22/11/2010 ускорен [ru] ускорен تلفظ -1 رأی
22/11/2010 ворчлив [ru] ворчлив تلفظ -1 رأی
22/11/2010 недоверчив [ru] недоверчив تلفظ -1 رأی
22/11/2010 неадекватен [ru] неадекватен تلفظ 0 رأی
22/11/2010 жёлтое [ru] жёлтое تلفظ -1 رأی
21/11/2010 оздоровительный [ru] оздоровительный تلفظ -1 رأی
20/11/2010 Тимошка [ru] Тимошка تلفظ 0 رأی