دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/10/2008 s'amuser [fr] s'amuser تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ