دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
08/10/2008 Bonne nuit [fr] bonne nuit تلفظ 0 رأی