دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
23/11/2008 serendipitous [en] serendipitous تلفظ توسط mooncow
05/11/2008 crate [en] crate تلفظ توسط x_WoofyWoo_x
03/11/2008 mizzle [en] mizzle تلفظ توسط Sinead
28/10/2008 resignation [en] resignation تلفظ توسط migueld
28/10/2008 resign [en] resign تلفظ توسط sth827
28/10/2008 aesthetic [en] aesthetic تلفظ توسط kstone11
27/10/2008 pending [en] pending تلفظ توسط fordum
08/10/2008 Uruguay [fr] Uruguay تلفظ 2 رأی
08/10/2008 Xavier [fr] Xavier تلفظ توسط gwen_bzh
06/10/2008 variance [en] variance تلفظ توسط cab22
06/10/2008 bid [en] bid تلفظ توسط cab22
06/10/2008 coût [fr] coût تلفظ 0 رأی
06/10/2008 paon [fr] paon تلفظ توسط Domigloup
06/10/2008 faon [fr] faon تلفظ 0 رأی
06/10/2008 choeur [fr] choeur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 parent [fr] parent تلفظ 2 رأی
06/10/2008 serpent [fr] serpent تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ