دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2012 کتاب [fa] کتاب تلفظ 0 رأی
02/10/2012 موتور پرشی [fa] موتور پرشی تلفظ 0 رأی
02/10/2012 سوء ظن [fa] سوء ظن تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Aria Air [fa] Aria Air تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Said Jalili [fa] Said Jalili تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Mahan Air [fa] Mahan Air تلفظ 0 رأی
02/10/2012 رسيدگي كردن [fa] رسيدگي كردن تلفظ 0 رأی
02/10/2012 رهبري [fa] رهبري تلفظ 0 رأی