دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/03/2016 飾る [ja] 飾る تلفظ 0 رأی
24/03/2016 残る [ja] 残る تلفظ 0 رأی
24/03/2016 手に入れる [ja] 手に入れる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 あてずっぽう [ja] あてずっぽう تلفظ 0 رأی
24/03/2016 エミュレータ [ja] エミュレータ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 南京錠 [ja] 南京錠 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 露天掘り [ja] 露天掘り تلفظ 0 رأی
24/03/2016 定期購読予約 [ja] 定期購読予約 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 やりっぱなし [ja] やりっぱなし تلفظ 0 رأی
24/03/2016 クレオパトラ [ja] クレオパトラ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 飴をしゃぶらせる [ja] 飴をしゃぶらせる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 膝掛け [ja] 膝掛け تلفظ 0 رأی
24/03/2016 恵那峡 [ja] 恵那峡 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 糸貫川 [ja] 糸貫川 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 東西南北 [ja] 東西南北 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 稲荷 [ja] 稲荷 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 タブレット [ja] タブレット تلفظ 0 رأی
24/03/2016 大胆に [ja] 大胆に تلفظ 0 رأی
24/03/2016 したほうがいいよ [ja] したほうがいいよ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 衰弱させる [ja] 衰弱させる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 アルミホイル [ja] アルミホイル تلفظ 0 رأی
24/03/2016 菌の [ja] 菌の تلفظ 0 رأی
24/03/2016 西穂高岳 [ja] 西穂高岳 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 志望校 [ja] 志望校 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 漂流物 [ja] 漂流物 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 足利 [ja] 足利 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 伊勢亀山 [ja] 伊勢亀山 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 乙女の滝 [ja] 乙女の滝 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 ピョウタンの滝 [ja] ピョウタンの滝 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 羽衣の滝 [ja] 羽衣の滝 تلفظ 0 رأی