دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/03/2016 恒例行事 [ja] 恒例行事 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 めっちゃ寒い [ja] めっちゃ寒い تلفظ 0 رأی
24/03/2016 そんな事をするな [ja] そんな事をするな تلفظ 0 رأی
24/03/2016 周りの人 [ja] 周りの人 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 快晴 [ja] 快晴 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 設定 [ja] 設定 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 飾る [ja] 飾る تلفظ 0 رأی
24/03/2016 残る [ja] 残る تلفظ 0 رأی
24/03/2016 手に入れる [ja] 手に入れる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 あてずっぽう [ja] あてずっぽう تلفظ 0 رأی
24/03/2016 エミュレータ [ja] エミュレータ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 南京錠 [ja] 南京錠 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 露天掘り [ja] 露天掘り تلفظ 0 رأی
24/03/2016 定期購読予約 [ja] 定期購読予約 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 やりっぱなし [ja] やりっぱなし تلفظ 0 رأی
24/03/2016 クレオパトラ [ja] クレオパトラ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 飴をしゃぶらせる [ja] 飴をしゃぶらせる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 膝掛け [ja] 膝掛け تلفظ 0 رأی
24/03/2016 恵那峡 [ja] 恵那峡 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 糸貫川 [ja] 糸貫川 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 東西南北 [ja] 東西南北 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 稲荷 [ja] 稲荷 تلفظ 0 رأی
24/03/2016 タブレット [ja] タブレット تلفظ 0 رأی
24/03/2016 大胆に [ja] 大胆に تلفظ 0 رأی
24/03/2016 したほうがいいよ [ja] したほうがいいよ تلفظ 0 رأی
24/03/2016 うっかり口をすべらせる [ja] うっかり口をすべらせる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 衰弱させる [ja] 衰弱させる تلفظ 0 رأی
24/03/2016 アルミホイル [ja] アルミホイル تلفظ 0 رأی
24/03/2016 菌の [ja] 菌の تلفظ 0 رأی
24/03/2016 面接を受ける人 [ja] 面接を受ける人 تلفظ 0 رأی