دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
13/03/2013 聖馬力諾 [zh] 聖馬力諾 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 萊索托 [zh] 萊索托 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 莱索托 [zh] 莱索托 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 愛爾蘭 [zh] 愛爾蘭 تلفظ توسط Ansley
13/03/2013 爱尔兰 [zh] 爱尔兰 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 烏干達 [zh] 烏干達 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 敘利亞 [zh] 敘利亞 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 瑙魯 [zh] 瑙魯 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 瑙鲁 [zh] 瑙鲁 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 烏茲別克斯坦 [zh] 烏茲別克斯坦 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 贊比亞 [zh] 贊比亞 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 赞比亚 [zh] 赞比亚 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 海地 [zh] 海地 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 阿聯酋 [zh] 阿聯酋 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 澳大利亞 [zh] 澳大利亞 تلفظ توسط liyang8968
13/03/2013 所羅門群島 [zh] 所羅門群島 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 所罗门群岛 [zh] 所罗门群岛 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 聖文森特和格林納丁斯 [zh] 聖文森特和格林納丁斯 تلفظ توسط agunayum
13/03/2013 圣文森特和格林纳丁斯 [zh] 圣文森特和格林纳丁斯 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 [zh] 舌 تلفظ توسط mtjhchenxi
13/03/2013 [zh] 隶 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 [zh] 汉 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 [zh] 厂 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 [zh] 縓 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 [zh] 蹂 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 [zh] 柔 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 [zh] 揉 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 [zh] 禸 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 [zh] 厩 تلفظ توسط DeliaZhang
13/03/2013 [zh] 臼 تلفظ توسط DeliaZhang