دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
08/03/2013 [zh] 補 تلفظ توسط gstanley
08/03/2013 [zh] 捕 تلفظ توسط DeliaZhang
08/03/2013 瓦努阿圖 [zh] 瓦努阿圖 تلفظ توسط gstanley
08/03/2013 瓦努阿图 [zh] 瓦努阿图 تلفظ توسط lmamo
08/03/2013 不經一事,不長一智 [zh] 不經一事,不長一智 تلفظ توسط plutowu
08/03/2013 [zh] 邷 تلفظ توسط gstanley
08/03/2013 [zh] 瓦 تلفظ توسط madsean
06/03/2013 [zh] 彳 تلفظ توسط mingxi0221
06/03/2013 [zh] 欠 تلفظ توسط Rhapsodia
06/03/2013 [zh] 矛 تلفظ توسط mingxi0221
06/03/2013 [zh] 曰 تلفظ توسط gstanley
06/03/2013 [zh] 咊 تلفظ توسط gstanley
06/03/2013 [zh] 禾 تلفظ توسط mingxi0221
06/03/2013 [zh] 彧 تلفظ توسط mingxi0221
06/03/2013 [zh] 玉 تلفظ توسط mingxi0221
06/03/2013 [zh] 甽 تلفظ توسط gstanley
06/03/2013 [zh] 畎 تلفظ توسط gstanley
06/03/2013 [zh] 绻 تلفظ توسط gstanley
06/03/2013 [zh] 犬 تلفظ توسط mingxi0221
06/03/2013 [zh] 拱 تلفظ توسط mingxi0221
06/03/2013 [zh] 疋 تلفظ توسط gstanley
06/03/2013 [zh] 彐 تلفظ توسط gstanley
06/03/2013 [zh] 櫽 تلفظ توسط liselotte
06/03/2013 [zh] 殣 تلفظ توسط lilele
06/03/2013 [zh] 蚓 تلفظ توسط TearoseL
06/03/2013 [zh] 縯 تلفظ توسط wbread
05/03/2013 [zh] 廴 تلفظ توسط zhantong
05/03/2013 [zh] 诔 تلفظ توسط lilele
05/03/2013 [zh] 蠛 تلفظ توسط agunayum
05/03/2013 欿 [zh] 欿 تلفظ توسط dbgcool