دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/04/2014 Liquiditätsverbesserung [de] Liquiditätsverbesserung تلفظ 0 رأی
09/04/2014 Risikoverteilung [de] Risikoverteilung تلفظ 0 رأی
09/04/2014 Festdarlehen [de] Festdarlehen تلفظ 0 رأی
09/04/2014 Immobilienobjekt [de] Immobilienobjekt تلفظ 0 رأی
09/04/2014 Wohnimmobilienmarkt [de] Wohnimmobilienmarkt تلفظ 0 رأی
09/04/2014 Kreditvergabestandard [de] Kreditvergabestandard تلفظ 0 رأی
09/04/2014 Eigenheimbesitzerin [de] Eigenheimbesitzerin تلفظ 0 رأی
26/02/2011 Dissimilation [de] Dissimilation تلفظ 0 رأی
26/02/2011 Hohenfriedberger [de] Hohenfriedberger تلفظ 0 رأی
26/02/2011 Hetze [de] Hetze تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 Lichtgestalt [de] Lichtgestalt تلفظ 0 رأی
26/02/2011 scheibchenweise [de] scheibchenweise تلفظ 0 رأی
26/02/2011 Ramschladen [de] Ramschladen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 Sonderpostenmarkt [de] Sonderpostenmarkt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 erschreckenderweise [de] erschreckenderweise تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 Aufhänger [de] Aufhänger تلفظ 0 رأی
26/02/2011 vorpreschen [de] vorpreschen تلفظ 0 رأی
26/02/2011 verherrlichen [de] verherrlichen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 Geheimagent [de] Geheimagent تلفظ 0 رأی
26/02/2011 Hanselmann [de] Hanselmann تلفظ 0 رأی
26/02/2011 Dienstleistungszentrum [de] Dienstleistungszentrum تلفظ 0 رأی
26/02/2011 Autohersteller [de] Autohersteller تلفظ 0 رأی
26/02/2011 Stammwerk [de] Stammwerk تلفظ 0 رأی
26/02/2011 Automobilwerk [de] Automobilwerk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 Stammhaus [de] Stammhaus تلفظ 0 رأی
26/02/2011 Gesprächszeit [de] Gesprächszeit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 Moderatorin [de] Moderatorin تلفظ 0 رأی
26/02/2011 Industriekaufmann [de] Industriekaufmann تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 autogyro [de] autogyro تلفظ 0 رأی
26/02/2011 Sportluftfahrt [de] Sportluftfahrt تلفظ 0 رأی