دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/06/2011 qadrlamoq [uz] qadrlamoq تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qadrli [uz] qadrli تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qadrsiz [uz] qadrsiz تلفظ 0 رأی
08/06/2011 zarafshan [uz] zarafshan تلفظ 0 رأی
08/06/2011 ataniyazova [uz] ataniyazova تلفظ 0 رأی
08/06/2011 aigul [uz] aigul تلفظ 0 رأی
08/06/2011 ubbiniyaz ashirbekov [uz] ubbiniyaz ashirbekov تلفظ 0 رأی
08/06/2011 abdukhalil razzakov [uz] abdukhalil razzakov تلفظ 0 رأی
08/06/2011 tuya-muyun [uz] tuya-muyun تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Yanvar [uz] Yanvar تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Fevral [uz] Fevral تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Aprel [uz] Aprel تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Iyun [uz] Iyun تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Iyul [uz] Iyul تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Sentabr [uz] Sentabr تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Noyabr [uz] Noyabr تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Dekabr [uz] Dekabr تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Nargiza [uz] Nargiza تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Turdieva [uz] Turdieva تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Sevara Nazarxon [uz] Sevara Nazarxon تلفظ 0 رأی
08/06/2011 ассалом алейкум [uz] ассалом алейкум تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Aziz Shokhakimov [uz] Aziz Shokhakimov تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Behzod Abduraimov [uz] Behzod Abduraimov تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Kadir Gulyamov [uz] Kadir Gulyamov تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Pakhtakor [uz] Pakhtakor تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Yangiyer [uz] Yangiyer تلفظ 0 رأی