دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
09/06/2017 bananer i pyjamas [sv] bananer i pyjamas تلفظ 0 رأی
09/06/2017 åtta bönder [sv] åtta bönder تلفظ 0 رأی
09/06/2017 en apelsin i en strumpa [sv] en apelsin i en strumpa تلفظ 0 رأی
09/06/2017 nio par strumpor [sv] nio par strumpor تلفظ 0 رأی
09/06/2017 tio stekpannor [sv] tio stekpannor تلفظ 0 رأی
09/06/2017 stark röd paprika [sv] stark röd paprika تلفظ 0 رأی
09/06/2017 vattenmelon med ost [sv] vattenmelon med ost تلفظ 0 رأی
09/06/2017 fjorton morötter [sv] fjorton morötter تلفظ 0 رأی
09/06/2017 femton journalister [sv] femton journalister تلفظ 0 رأی
09/06/2017 tjugo par svarta byxor [sv] tjugo par svarta byxor تلفظ 0 رأی
09/06/2017 De hade ett lönnrum i källaren. [sv] De hade ett lönnrum i källaren. تلفظ 0 رأی
09/06/2017 väför ska du åka? [sv] väför ska du åka? تلفظ 0 رأی