دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
09/06/2017 De hade ett lönnrum i källaren. [sv] De hade ett lönnrum i källaren. تلفظ 0 رأی