دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/06/2010 Kool-Aid [en] Kool-Aid تلفظ 0 رأی
22/06/2010 lard [en] lard تلفظ 0 رأی
22/06/2010 Obamanation [en] Obamanation تلفظ 0 رأی
22/06/2010 pancreas [en] pancreas تلفظ 2 رأی
22/06/2010 wobblesack [en] wobblesack تلفظ 0 رأی
22/06/2010 soda jerk [en] soda jerk تلفظ 0 رأی
22/06/2010 puree [en] puree تلفظ 1 رأی
22/06/2010 Dale Earnhardt [en] Dale Earnhardt تلفظ -1 رأی
22/06/2010 Dick Butkus [en] Dick Butkus تلفظ 0 رأی
22/06/2010 halibut [en] halibut تلفظ 0 رأی
22/06/2010 YouTube [en] YouTube تلفظ 2 رأی
22/06/2010 Bo Burnham [en] Bo Burnham تلفظ 0 رأی
22/06/2010 saucy [en] saucy تلفظ 1 رأی
22/06/2010 noob tube [en] noob tube تلفظ 0 رأی
22/06/2010 tactical nuke [en] tactical nuke تلفظ 0 رأی
22/06/2010 cheese puffs [en] cheese puffs تلفظ 0 رأی
22/06/2010 gnarsauce [en] gnarsauce تلفظ 0 رأی
22/06/2010 baboon [en] baboon تلفظ 0 رأی
22/06/2010 spud [en] spud تلفظ -1 رأی
22/06/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 0 رأی
22/06/2010 bob saget [en] bob saget تلفظ 0 رأی
22/06/2010 gnarly [en] gnarly تلفظ 0 رأی