دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/09/2011 頂你個肺 [yue] 頂你個肺 تلفظ 0 رأی
19/09/2011 一支 [yue] 一支 تلفظ 0 رأی
19/09/2011 一女一男 [yue] 一女一男 تلفظ -1 رأی
19/09/2011 紅腸 [yue] 紅腸 تلفظ 0 رأی