دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/12/2012 hazkará [pt] hazkará تلفظ 0 رأی
31/12/2012 batata-palha [pt] batata-palha تلفظ 0 رأی
31/12/2012 Geni e o Zepelim [pt] Geni e o Zepelim تلفظ 0 رأی
31/12/2012 Dicionário Priberam [pt] Dicionário Priberam تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Ciccillo Matarazzo [pt] Ciccillo Matarazzo تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Francisco Matarazzo Sobrinho [pt] Francisco Matarazzo Sobrinho تلفظ 0 رأی
30/12/2012 icnêumon [pt] icnêumon تلفظ 0 رأی
30/12/2012 heptâmeron [pt] heptâmeron تلفظ 0 رأی
30/12/2012 ísquion [pt] ísquion تلفظ 0 رأی
30/12/2012 pessoa ensimesmada [pt] pessoa ensimesmada تلفظ 0 رأی
30/12/2012 o Ó [pt] o Ó تلفظ 0 رأی
30/12/2012 bebericagens [pt] bebericagens تلفظ 0 رأی
30/12/2012 o ó do borogodó [pt] o ó do borogodó تلفظ 0 رأی
30/12/2012 travoso [pt] travoso تلفظ 0 رأی
30/12/2012 nordestinidade [pt] nordestinidade تلفظ 0 رأی
30/12/2012 constructo [pt] constructo تلفظ 0 رأی
30/12/2012 lábio-dental [pt] lábio-dental تلفظ 0 رأی
30/12/2012 gateza [pt] gateza تلفظ 0 رأی
30/12/2012 cargas d'água [pt] cargas d'água تلفظ 0 رأی
30/12/2012 showzaço [pt] showzaço تلفظ 0 رأی
30/12/2012 melindres [pt] melindres تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Ugandugu [pt] Ugandugu تلفظ 0 رأی
30/12/2012 burkinabê [pt] burkinabê تلفظ 0 رأی
30/12/2012 autodidatismo [pt] autodidatismo تلفظ 0 رأی
30/12/2012 péssima qualidade [pt] péssima qualidade تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Esquadrilha da Fumaça [pt] Esquadrilha da Fumaça تلفظ 0 رأی
30/12/2012 atochado [pt] atochado تلفظ 0 رأی
30/12/2012 requenguela [pt] requenguela تلفظ 0 رأی
30/12/2012 regência verbal [pt] regência verbal تلفظ 0 رأی
30/12/2012 doença degenerativa [pt] doença degenerativa تلفظ 0 رأی