دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/07/2010 махати [sr] махати تلفظ 0 رأی
25/07/2010 медицинска процедура [sr] медицинска процедура تلفظ 0 رأی
25/07/2010 медицински поступак [sr] медицински поступак تلفظ 0 رأی
25/07/2010 бенд [sr] бенд تلفظ 0 رأی
25/07/2010 без [sr] без تلفظ 0 رأی
23/07/2010 curriculum vitae [la] curriculum vitae تلفظ 1 رأی
23/07/2010 лудак [sr] лудак تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2010 dobro [sr] dobro تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
23/07/2010 полиција [sr] полиција تلفظ 0 رأی
23/07/2010 природна врлина [sr] природна врлина تلفظ 0 رأی
23/07/2010 Душан Петрович [sr] Душан Петрович تلفظ 0 رأی
23/07/2010 Esma Redžepova [sr] Esma Redžepova تلفظ 0 رأی
23/07/2010 Irinej [sr] Irinej تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/07/2010 Душан Петровић [sr] Душан Петровић تلفظ 0 رأی