دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/08/2010 Bojan Isailović [sr] Bojan Isailović تلفظ 0 رأی
06/08/2010 Milica Nataša Jovović [sr] Milica Nataša Jovović تلفظ 0 رأی
06/08/2010 Aleksandar Vuković [sr] Aleksandar Vuković تلفظ 0 رأی
06/08/2010 Miroslav Radović [sr] Miroslav Radović تلفظ 0 رأی
06/08/2010 Vladimir Milenković [sr] Vladimir Milenković تلفظ 0 رأی
06/08/2010 Miloš Kosanović [sr] Miloš Kosanović تلفظ 0 رأی
02/08/2010 битка [sr] битка تلفظ 0 رأی
02/08/2010 биографија [sr] биографија تلفظ 0 رأی
02/08/2010 бескорисност [sr] бескорисност تلفظ 0 رأی
02/08/2010 беседништво [sr] беседништво تلفظ 0 رأی
02/08/2010 бео [sr] бео تلفظ 0 رأی
02/08/2010 бељи [sr] бељи تلفظ 0 رأی
02/08/2010 антимикотик [sr] антимикотик تلفظ 0 رأی
02/08/2010 анђео [sr] анђео تلفظ 0 رأی
02/08/2010 водолија [sr] водолија تلفظ 0 رأی
02/08/2010 високопарност [sr] високопарност تلفظ 0 رأی
02/08/2010 визуелно својство [sr] визуелно својство تلفظ 0 رأی
02/08/2010 вежба [sr] вежба تلفظ 0 رأی
02/08/2010 вашар [sr] вашар تلفظ 0 رأی
02/08/2010 датум рођења [sr] датум рођења تلفظ 0 رأی
02/08/2010 далеко [sr] далеко تلفظ 0 رأی
02/08/2010 град [sr] град تلفظ 0 رأی
02/08/2010 гљивична инфекција [sr] гљивична инфекција تلفظ 0 رأی
02/08/2010 географска област [sr] географска област تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/08/2010 рајсфершлус [sr] рајсфершлус تلفظ 0 رأی
02/08/2010 за [sr] за تلفظ 0 رأی
02/08/2010 жут [sr] жут تلفظ 0 رأی
02/08/2010 Ђорђе [sr] Ђорђе تلفظ 0 رأی
02/08/2010 Marija [sr] Marija تلفظ 0 رأی
01/08/2010 Iker Casillas Fernández [es] Iker Casillas Fernández تلفظ -2 رأی