دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/08/2010 регија [sr] регија تلفظ 0 رأی
08/08/2010 свето писмо [sr] свето писмо تلفظ 0 رأی
07/08/2010 дати [sr] дати تلفظ 0 رأی
07/08/2010 кама [sr] кама تلفظ 0 رأی
07/08/2010 лук [sr] лук تلفظ 0 رأی
07/08/2010 мати [sr] мати تلفظ 0 رأی
07/08/2010 одакле [sr] одакле تلفظ 0 رأی
07/08/2010 отаџбина [sr] отаџбина تلفظ 0 رأی
07/08/2010 по [sr] по تلفظ 0 رأی
07/08/2010 оружје [sr] оружје تلفظ 0 رأی
07/08/2010 покољење [sr] покољење تلفظ 0 رأی
07/08/2010 Mladen Kašćelan [sr] Mladen Kašćelan تلفظ 0 رأی
07/08/2010 Ivan Đurđević [sr] Ivan Đurđević تلفظ 0 رأی
07/08/2010 Dragan Paljić [sr] Dragan Paljić تلفظ 0 رأی
07/08/2010 Dimitrije Injac [sr] Dimitrije Injac تلفظ 0 رأی
07/08/2010 Dimitar [sr] Dimitar تلفظ 0 رأی
07/08/2010 Srđa Knežević [sr] Srđa Knežević تلفظ 0 رأی
07/08/2010 Milan Stanković [sr] Milan Stanković تلفظ 0 رأی
06/08/2010 Miloš Budaković [sr] Miloš Budaković تلفظ 0 رأی
06/08/2010 Nikola Mijailović [sr] Nikola Mijailović تلفظ 0 رأی
06/08/2010 Milan Jovanić [sr] Milan Jovanić تلفظ 0 رأی
06/08/2010 свежији [sr] свежији تلفظ 0 رأی
06/08/2010 самопослуживање [sr] самопослуживање تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/08/2010 влада [sr] влада تلفظ 0 رأی
06/08/2010 pravoslavlje [sr] pravoslavlje تلفظ 0 رأی
06/08/2010 давати [sr] давати تلفظ 0 رأی
06/08/2010 Marko Bajić [sr] Marko Bajić تلفظ 0 رأی
06/08/2010 Milan Nikolić [sr] Milan Nikolić تلفظ 0 رأی
06/08/2010 vuk [bs] vuk تلفظ 0 رأی
06/08/2010 Vuk Sotirović [sr] Vuk Sotirović تلفظ 0 رأی