دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/10/2010 Karađorđeva šnicla [sr] Karađorđeva šnicla تلفظ 0 رأی
15/09/2010 Cvetkovic [sr] Cvetkovic تلفظ 0 رأی
15/09/2010 tanjir [sr] tanjir تلفظ 0 رأی
30/08/2010 омладина [sr] омладина تلفظ 0 رأی
30/08/2010 одсјај [sr] одсјај تلفظ 0 رأی
30/08/2010 Никола Тесла / Nikola Tesla [sr] Никола Тесла / Nikola Tesla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/08/2010 осим [sr] осим تلفظ 0 رأی
30/08/2010 поље [sr] поље تلفظ 0 رأی
30/08/2010 продукт [sr] продукт تلفظ 0 رأی
30/08/2010 наивно [sr] наивно تلفظ 0 رأی
30/08/2010 хаотично [sr] хаотично تلفظ 0 رأی
30/08/2010 физиолог [sr] физиолог تلفظ 0 رأی
30/08/2010 фитопатолог [sr] фитопатолог تلفظ 0 رأی
30/08/2010 Дон Кихот [sr] Дон Кихот تلفظ 0 رأی
30/08/2010 луда [sr] луда تلفظ 0 رأی
30/08/2010 дебело [sr] дебело تلفظ 0 رأی
30/08/2010 де-факто [sr] де-факто تلفظ 0 رأی
30/08/2010 Малина [sr] Малина تلفظ 0 رأی
30/08/2010 извод [sr] извод تلفظ 0 رأی
30/08/2010 Душан Бајевић [sr] Душан Бајевић تلفظ 0 رأی
18/08/2010 гомила [sr] гомила تلفظ 0 رأی
18/08/2010 годишње доба [sr] годишње доба تلفظ 0 رأی
18/08/2010 веза [sr] веза تلفظ 0 رأی
18/08/2010 датум [sr] датум تلفظ 0 رأی
18/08/2010 век [sr] век تلفظ 0 رأی
18/08/2010 дан [sr] дан تلفظ 0 رأی
18/08/2010 али [sr] али تلفظ 0 رأی
18/08/2010 ваљда [sr] ваљда تلفظ 0 رأی
18/08/2010 Ван [sr] Ван تلفظ 0 رأی
18/08/2010 крај [sr] крај تلفظ 0 رأی