دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
27/01/2011 Колумбија [sr] Колумбија تلفظ توسط svarog
21/09/2010 sedge [en] sedge تلفظ توسط Unibot
19/09/2010 Steppenwolf [en] Steppenwolf تلفظ توسط jondlm
15/09/2010 Afric Simone [pt] Afric Simone تلفظ توسط pathgs
30/08/2010 Arctic Monkeys [en] Arctic Monkeys تلفظ توسط calumjames
29/08/2010 извод [sr] извод تلفظ 0 رأی
29/08/2010 де-факто [sr] де-факто تلفظ 0 رأی
29/08/2010 дебело [sr] дебело تلفظ 0 رأی
29/08/2010 луда [sr] луда تلفظ 0 رأی
29/08/2010 Дон Кихот [sr] Дон Кихот تلفظ 0 رأی
29/08/2010 фитопатолог [sr] фитопатолог تلفظ 0 رأی
29/08/2010 физиолог [sr] физиолог تلفظ 0 رأی
29/08/2010 хаотично [sr] хаотично تلفظ 0 رأی
29/08/2010 наивно [sr] наивно تلفظ 0 رأی
29/08/2010 Малина [sr] Малина تلفظ 0 رأی
07/08/2010 Milan Stanković [sr] Milan Stanković تلفظ 0 رأی
02/08/2010 Ђорђе [sr] Ђорђе تلفظ 0 رأی
02/08/2010 Marija [sr] Marija تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Đorđe Balašević [sr] Đorđe Balašević تلفظ 0 رأی
26/07/2010 Branislav [sr] Branislav تلفظ 0 رأی
26/07/2010 gimnazija [sr] gimnazija تلفظ 0 رأی
23/07/2010 dobro [sr] dobro تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ