دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
05/12/2019 Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota [es] Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota تلفظ 0 رأی
05/12/2019 rió [es] rió تلفظ 0 رأی
20/09/2017 Jesús Loroño (España) fue un ciclista español [es] Jesús Loroño (España) fue un ciclista español تلفظ 0 رأی
22/05/2017 ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará [es] ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará تلفظ 1 رأی
28/12/2010 ordovícico [es] ordovícico تلفظ توسط quintes
28/12/2010 lupanar [es] lupanar تلفظ توسط mroman
28/12/2010 esporádicamente [es] esporádicamente تلفظ توسط mroman
28/12/2010 sextante [es] sextante تلفظ توسط mroman
28/12/2010 escalímetro [es] escalímetro تلفظ توسط mroman
28/12/2010 Anemómetro [es] Anemómetro تلفظ توسط mroman
27/12/2010 esmegma [es] esmegma تلفظ توسط charlitosvar
25/12/2010 escuchimizado [es] escuchimizado تلفظ توسط Xay33
23/10/2010 sobremanera [es] sobremanera تلفظ توسط IRENE1
23/10/2010 supina [es] supina تلفظ 0 رأی
23/10/2010 tintas [es] tintas تلفظ توسط mlaurita
23/10/2010 tabernas [es] tabernas تلفظ توسط IRENE1
23/10/2010 señorías [es] señorías تلفظ توسط IRENE1
23/10/2010 sorpresas [es] sorpresas تلفظ 0 رأی
23/10/2010 tocando [es] tocando تلفظ توسط bvtujo
23/10/2010 santiamén [es] santiamén تلفظ توسط fjglez
23/10/2010 sonante [es] sonante تلفظ توسط abby23
23/10/2010 sutilezas [es] sutilezas تلفظ 0 رأی
23/10/2010 substancia [es] substancia تلفظ 0 رأی
23/10/2010 semblantes [es] semblantes تلفظ توسط mlaurita
23/10/2010 sempiterna [es] sempiterna تلفظ توسط Armagedon
23/10/2010 sónar [es] sónar تلفظ 0 رأی
23/10/2010 sustentar [es] sustentar تلفظ توسط mlaurita
23/10/2010 tablones [es] tablones تلفظ توسط IRENE1
23/10/2010 sobras [es] sobras تلفظ توسط abby23
23/10/2010 traídos [es] traídos تلفظ توسط IRENE1