دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
28/12/2010 ordovícico [es] ordovícico تلفظ توسط quintes
28/12/2010 lupanar [es] lupanar تلفظ توسط mroman
28/12/2010 esporádicamente [es] esporádicamente تلفظ توسط mroman
28/12/2010 sextante [es] sextante تلفظ توسط mroman
28/12/2010 escalímetro [es] escalímetro تلفظ توسط mroman
28/12/2010 Anemómetro [es] Anemómetro تلفظ توسط mroman
27/12/2010 esmegma [es] esmegma تلفظ توسط charlitosvar
25/12/2010 escuchimizado [es] escuchimizado تلفظ توسط Xay33
23/10/2010 robarle [es] robarle تلفظ 0 رأی
23/10/2010 rudos [es] rudos تلفظ 0 رأی
23/10/2010 ruidosamente [es] ruidosamente تلفظ 0 رأی
23/10/2010 sacarnos [es] sacarnos تلفظ 0 رأی
23/10/2010 sacrificios [es] sacrificios تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/10/2010 San Juan Nepomuceno [es] San Juan Nepomuceno تلفظ 0 رأی
23/10/2010 San Quintín [es] San Quintín تلفظ 0 رأی
23/10/2010 Santa Ana [es] Santa Ana تلفظ 0 رأی
23/10/2010 santiamén [es] santiamén تلفظ توسط fjglez
23/10/2010 sedujeron [es] sedujeron تلفظ توسط IRENE1
23/10/2010 semblantes [es] semblantes تلفظ توسط mlaurita
23/10/2010 sempiterna [es] sempiterna تلفظ توسط Armagedon
23/10/2010 señorías [es] señorías تلفظ توسط IRENE1
23/10/2010 seria [es] seria تلفظ توسط mlaurita
23/10/2010 sermón [es] sermón تلفظ توسط tenpao
23/10/2010 sobras [es] sobras تلفظ توسط abby23
23/10/2010 sobremanera [es] sobremanera تلفظ توسط IRENE1
23/10/2010 solemnes [es] solemnes تلفظ توسط IRENE1
23/10/2010 sonante [es] sonante تلفظ توسط abby23
23/10/2010 sónar [es] sónar تلفظ 0 رأی
23/10/2010 sorpresas [es] sorpresas تلفظ 0 رأی
23/10/2010 substancia [es] substancia تلفظ 0 رأی