دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
20/09/2017 Jesús Loroño (España) fue un ciclista español [es] Jesús Loroño (España) fue un ciclista español تلفظ 0 رأی
22/05/2017 ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará [es] ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará تلفظ 0 رأی