کاربر:

Makhmudkhon

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Makhmudkhon شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/10/2019 tong [uz] tong تلفظ 0 رأی
07/10/2019 Hop [uz] Hop تلفظ 0 رأی
07/10/2019 ho'p [uz] ho'p تلفظ 0 رأی
07/10/2019 Wi-Fi [uz] Wi-Fi تلفظ 0 رأی
07/10/2019 JavaScript [uz] JavaScript تلفظ 0 رأی
07/10/2019 qotil [uz] qotil تلفظ 0 رأی
07/10/2019 mast [uz] mast تلفظ 0 رأی
07/10/2019 yana o'sha [uz] yana o'sha تلفظ 0 رأی
07/10/2019 mash'um [uz] mash'um تلفظ 0 رأی
07/10/2019 paxta ishi [uz] paxta ishi تلفظ 0 رأی
07/10/2019 ish [uz] ish تلفظ 0 رأی
07/10/2019 paxtakor [uz] paxtakor تلفظ 0 رأی
07/10/2019 Gdlyan [uz] Gdlyan تلفظ 0 رأی
07/10/2019 Ivanov [uz] Ivanov تلفظ 0 رأی
07/10/2019 chapdagi [uz] chapdagi تلفظ 0 رأی
07/10/2019 doira [uz] doira تلفظ 0 رأی
07/10/2019 doirada [uz] doirada تلفظ 0 رأی
07/10/2019 o'ngdagi [uz] o'ngdagi تلفظ 0 رأی
07/10/2019 ijtimoiy [uz] ijtimoiy تلفظ 0 رأی
07/10/2019 tarmoq [uz] tarmoq تلفظ 0 رأی
07/10/2019 ijtimoiy tarmoq [uz] ijtimoiy tarmoq تلفظ 0 رأی
07/10/2019 ijtimoiy tarmoqlar [uz] ijtimoiy tarmoqlar تلفظ 0 رأی
07/10/2019 ijtimoiy tarmoqlarda [uz] ijtimoiy tarmoqlarda تلفظ 0 رأی
07/10/2019 guruh [uz] guruh تلفظ 0 رأی
07/10/2019 bir guruh [uz] bir guruh تلفظ 0 رأی
06/10/2019 ziyo [uz] ziyo تلفظ 0 رأی
06/10/2019 ziyoli [uz] ziyoli تلفظ 0 رأی
06/10/2019 ziyolilar [uz] ziyolilar تلفظ 0 رأی
06/10/2019 ziyolilarning [uz] ziyolilarning تلفظ 0 رأی
06/10/2019 yillarda [uz] yillarda تلفظ 0 رأی