کاربر:

Makhmudkhon

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Makhmudkhon شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/09/2020 iqtisodiy [uz] iqtisodiy تلفظ 0 رأی
01/09/2020 lug'atlarni [uz] lug'atlarni تلفظ 0 رأی
01/09/2020 nashrlar [uz] nashrlar تلفظ 0 رأی
01/09/2020 goʻshtlar [uz] goʻshtlar تلفظ 0 رأی
01/09/2020 jamiyat [uz] jamiyat تلفظ 0 رأی
01/09/2020 olmoq [uz] olmoq تلفظ 0 رأی
01/09/2020 organlari [uz] organlari تلفظ 0 رأی
01/09/2020 payt [uz] payt تلفظ 0 رأی
01/09/2020 munosabati bilan [uz] munosabati bilan تلفظ 0 رأی
01/09/2020 ички ишлар вазири [uz] ички ишлар вазири تلفظ 0 رأی
01/09/2020 keyingi paytda [uz] keyingi paytda تلفظ 0 رأی
01/09/2020 tibbiyot [uz] tibbiyot تلفظ 0 رأی
01/09/2020 Dabdaba [uz] Dabdaba تلفظ 0 رأی
01/09/2020 Shaftoli [uz] Shaftoli تلفظ 0 رأی
01/09/2020 калитлар [uz] калитлар تلفظ 0 رأی
01/09/2020 o'ldirdi [uz] o'ldirdi تلفظ 0 رأی
01/09/2020 kel [uz] kel تلفظ 0 رأی
01/09/2020 olim [uz] olim تلفظ 0 رأی
01/09/2020 Azalda [uz] Azalda تلفظ 0 رأی
19/04/2020 yoyin [uz] yoyin تلفظ 0 رأی
19/04/2020 Rasta [uz] Rasta تلفظ 0 رأی
19/04/2020 narvon [uz] narvon تلفظ 0 رأی
19/04/2020 bozorchi [uz] bozorchi تلفظ 0 رأی
19/04/2020 sartarosh [uz] sartarosh تلفظ 0 رأی
19/04/2020 dangasalik [uz] dangasalik تلفظ 0 رأی
19/04/2020 yalqov [uz] yalqov تلفظ 0 رأی
19/04/2020 yalqovlik [uz] yalqovlik تلفظ 0 رأی
19/04/2020 sababidan [uz] sababidan تلفظ 0 رأی
19/04/2020 jamoat [uz] jamoat تلفظ 0 رأی
19/04/2020 so‘z [uz] so‘z تلفظ 0 رأی