دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/09/2011 Edinburgh [en] Edinburgh تلفظ 2 رأی
10/09/2011 Aye [en] Aye تلفظ 0 رأی
10/09/2011 idiot [sco] idiot تلفظ 0 رأی
09/09/2011 braw [sco] braw تلفظ 0 رأی
09/09/2011 speyside [sco] speyside تلفظ 0 رأی
09/09/2011 Muckle [en] Muckle تلفظ 0 رأی
09/09/2011 trauchle [sco] trauchle تلفظ 0 رأی
09/09/2011 Aye [sco] Aye تلفظ 0 رأی
09/09/2011 teuchtar [sco] teuchtar تلفظ 0 رأی
09/09/2011 bairn [sco] bairn تلفظ 0 رأی
09/09/2011 Ullapool [sco] Ullapool تلفظ 0 رأی
09/09/2011 dreich [sco] dreich تلفظ 2 رأی
09/09/2011 Cockburnspath [en] Cockburnspath تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/09/2011 Inverewe [sco] Inverewe تلفظ 0 رأی
09/09/2011 Brechin [sco] Brechin تلفظ 0 رأی
09/09/2011 night [en] night تلفظ 1 رأی
09/09/2011 outwith [sco] outwith تلفظ 0 رأی
09/09/2011 wee [en] wee تلفظ 1 رأی
09/09/2011 quitting [en] quitting تلفظ 1 رأی
09/09/2011 peace [en] peace تلفظ 3 رأی
09/09/2011 Glenkinchie [sco] Glenkinchie تلفظ 0 رأی
09/09/2011 Corstorphine [sco] Corstorphine تلفظ 0 رأی
09/09/2011 sleekit [sco] sleekit تلفظ 1 رأی