دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
25/10/2016 Conlaoch [ga] Conlaoch تلفظ 0 رأی
11/08/2012 mallaidh [ga] mallaidh تلفظ 0 رأی
06/08/2012 Céibhionn [ga] Céibhionn تلفظ 0 رأی
02/05/2012 paca [ga] paca تلفظ 0 رأی
02/05/2012 peaca [ga] peaca تلفظ 0 رأی
02/05/2012 geall [ga] geall تلفظ توسط Brendan
02/05/2012 gall [ga] gall تلفظ 0 رأی
02/05/2012 [ga] fí تلفظ 0 رأی
02/05/2012 ciumhais [ga] ciumhais تلفظ 0 رأی
26/04/2012 fichille [ga] fichille تلفظ 0 رأی
26/04/2012 táiplise [ga] táiplise تلفظ 0 رأی
11/04/2012 lóin [ga] lóin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/01/2012 tinidh [ga] tinidh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/01/2012 druid [ga] druid تلفظ 1 رأی
22/01/2012 luí [ga] luí تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/01/2012 coillidh [ga] coillidh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/01/2012 leabharthaí [ga] leabharthaí تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ