دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/01/2013 zürstòf [pap] zürstòf تلفظ 0 رأی
17/01/2013 klòròks [pap] klòròks تلفظ -1 رأی
17/01/2013 Bonaire [pap] Bonaire تلفظ 0 رأی
17/01/2013 menospresiá [pap] menospresiá تلفظ 0 رأی