دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/03/2010 bem-vindo [pt] bem-vindo تلفظ -1 رأی
11/11/2008 z-axis [en] z-axis تلفظ 0 رأی
11/11/2008 barbecue [en] barbecue تلفظ -1 رأی
11/11/2008 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 1 رأی
11/11/2008 train [en] train تلفظ 5 رأی
11/11/2008 London [en] London تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
11/11/2008 colour [en] colour تلفظ 1 رأی