دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/03/2010 fluídicas [pt] fluídicas تلفظ 0 رأی
18/03/2010 consecutivas [pt] consecutivas تلفظ 0 رأی
18/03/2010 interrogações [pt] interrogações تلفظ 0 رأی
18/03/2010 perambulamos [pt] perambulamos تلفظ 0 رأی
18/03/2010 atingem [pt] atingem تلفظ 0 رأی
18/03/2010 vaidosos [pt] vaidosos تلفظ 0 رأی
18/03/2010 descambar [pt] descambar تلفظ 0 رأی
18/03/2010 constituídas [pt] constituídas تلفظ 0 رأی
18/03/2010 microscópicas [pt] microscópicas تلفظ 0 رأی
18/03/2010 detestadas [pt] detestadas تلفظ 0 رأی
18/03/2010 abusamos [pt] abusamos تلفظ 0 رأی
18/03/2010 cancerosa [pt] cancerosa تلفظ 0 رأی
18/03/2010 paternalmente [pt] paternalmente تلفظ 0 رأی
18/03/2010 obsidiados [pt] obsidiados تلفظ 0 رأی
18/03/2010 gastaríamos [pt] gastaríamos تلفظ 0 رأی
23/07/2009 Gilmar [pt] Gilmar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 estalagem [pt] estalagem تلفظ 0 رأی
23/07/2009 interrogativo [pt] interrogativo تلفظ 0 رأی
23/07/2009 estagnação [pt] estagnação تلفظ 0 رأی
23/07/2009 estagnar [pt] estagnar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 obstetriz [pt] obstetriz تلفظ 0 رأی
23/07/2009 alergia [pt] alergia تلفظ 1 رأی
23/07/2009 conselho [pt] conselho تلفظ 0 رأی
23/07/2009 purê [pt] purê تلفظ 0 رأی
23/07/2009 Luiz Felipe Scolari [pt] Luiz Felipe Scolari تلفظ 0 رأی
23/07/2009 Conceição do Rio Verde [pt] Conceição do Rio Verde تلفظ 0 رأی
23/07/2009 Luis Fabiano [pt] Luis Fabiano تلفظ 0 رأی
23/07/2009 esquivar [pt] esquivar تلفظ 0 رأی
23/07/2009 esquina [pt] esquina تلفظ 0 رأی
23/07/2009 privativamente [pt] privativamente تلفظ 0 رأی