کاربر:

Lefcant

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Lefcant شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/12/2009 Kartäuser [de] Kartäuser تلفظ 0 رأی
17/12/2009 Peter Sloterdijk [de] Peter Sloterdijk تلفظ 0 رأی
17/12/2009 Sturmabteilung [de] Sturmabteilung تلفظ 0 رأی
17/12/2009 κοντά [el] κοντά تلفظ 0 رأی
28/07/2009 ποίημα [grc] ποίημα تلفظ 0 رأی
28/07/2009 Κέλσος [grc] Κέλσος تلفظ 0 رأی
28/07/2009 Ἑλλάς [grc] Ἑλλάς تلفظ 0 رأی
28/07/2009 χίλιοι [grc] χίλιοι تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 μέτρον [grc] μέτρον تلفظ 0 رأی
28/07/2009 στρατηγοί [grc] στρατηγοί تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 Περσεύς [grc] Περσεύς تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/07/2009 Ἑκάτη [grc] Ἑκάτη تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/06/2009 Στησίχορος [grc] Στησίχορος تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2009 ξεχνάω [el] ξεχνάω تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2009 συγχωρώ [el] συγχωρώ تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2009 πηρούνι [el] πηρούνι تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2009 παχύς [el] παχύς تلفظ 0 رأی
19/06/2009 ωμέγα [el] ωμέγα تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2009 ψι [el] ψι تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2009 χι [el] χι تلفظ 0 رأی
19/06/2009 φι [el] φι تلفظ 0 رأی
19/06/2009 ύψιλον [el] ύψιλον تلفظ 0 رأی
19/06/2009 ταυ [el] ταυ تلفظ 0 رأی
19/06/2009 σίγμα [el] σίγμα تلفظ 0 رأی
19/06/2009 ρω [el] ρω تلفظ 0 رأی
19/06/2009 πι [el] πι تلفظ 0 رأی
19/06/2009 όμικρον [el] όμικρον تلفظ 0 رأی
19/06/2009 ξι [el] ξι تلفظ 0 رأی
19/06/2009 νυ [el] νυ تلفظ 0 رأی
19/06/2009 μυ [el] μυ تلفظ 0 رأی